Kontrola RČ a kapitace

Provádí kontrolu rodných čísel Vašich klientů pomocí kontrolního nástroje, který porovná vložené údaje s databází Zdravotních pojišťoven. Nástroj snadno propojíte pomocí vašeho osobního certifikátu s portálem ZP přes B2B služby a následně máte kdykoliv k dispozici.

Ošetřovatelská anamnéza

Pomocí přednastaveného formuláře můžete vytvořit ošetřovatelskou anamnézu každému  klientovi. Všechny vyplněné údaje jsou následně promítány do ošetřovatelského plánu.

Ošetřovatelský plán

V rámci plánování ošetřovatelské péče umožňuje pro každou ošetřovatelskou diagnózu stanovit měřitelný cíl a k němu ošetřovatelské intervence, tedy výkony a činnosti,  určené lékařem v poukazu DP klienta.

Poukazy DP a FT

Umožňuje vést poukazy DP pro odbornost 925 a poukazy FT pro odbornost 902. Je možné nastavit různé frekvence a četnosti – např. pravidelné opakování každý 3. den, konkrétní dny, vybrané dny v týdnu. U poukazů lze také nastavit stavy jako např. vytištěný, potvrzený lékařem a jiné. Program obsahuje i nástroj pro hromadné kopírování poukazů na další období.

Ošetřovatelská dokumentace

Na základě frekvencí nastavených v poukazech DP vám program navrhne výkony, které se v daný den mají zrealizovat a následně je provedete zápis do záznamu ošetřovatelské dokumentace.

Kniha jízd

Pomocí jednoduchého nástroje si nechejte vytvořit přehled cest Vašich pracovníků

Zaměstnanci

Obsahuje komplexní evidenci všech zaměstnanců. Profil každého zaměstnance můžete doplnit o detailní informace, zahrnující jeho osobní údaje, kontakty, adresy apod. Pomocí programu také snadno naplánujete služby v nepřetržitém / směnném provozu, stejně jako plán dovolených. Samozřejmostí je navazující zpracování a vyhodnocení docházky a tvorba podkladů pro zpracování mezd.

Medikační karty

Nástroj umožní přehlednou evidenci podávaných léků. Na jedno kliknutí myši následně propíše aktuální medikaci do poukazů DP a ošetřovatelské dokumentace. Sleduje historii podávání medikace u jednotlivých pacientů. Samozřejmostí je napojení na databázi SÚKL, které zajistí vždy aktuální a přesné označení.

Lékařské diagnózy

Nástroj se postará se o přehled aktuálních lékařské diagnóz a umožní propisovaní do poukazů DP i lékařského dekurzu.

Evidence klientů

Obsahuje základní informace o klientech, přehled všech kontaktních osob klienta, přehled lékařů klienta, přehled primárních / kmenových sestřiček přidělených ke klientovi.

Automatické počítání ujetých kilometrů mezi klienty

Pomocný nástroj vypočítá ujeté kilometry dle nejkratší možné trasy, automaticky doplní do přehledu cest pracovníků a zjednoduší tak přípravu dávek vyúčtování cest.

Přehledné statistiky

K dispozici jsou statistiky Předpokládaných úhrad, Vytíženosti pracovníků, Souhrny dle klientů, ÚZIS a spousta dalších včetně Podkladů pro statistiky dle různých kritérií.

Jednoduché vykazování na zdravotních pojišťovnách

Umožňuje snadné provádění vyúčtování na ZP přímo z informačního systému. Odpověď ze strany ZP o přijetí vyúčtování se zobrazí přímo ve vlastním okně. Přímá komunikace se zdravotními pojišťovnami umožní odeslání dávek na jedno kliknutí myši pro všechny ZP naráz. Stejně tak snadno provedete opravné dávky výkonů a cest.

Efektivní kontrola výkonů

Nástroj pro porovnání výkonů Vám umožní porovnat úkony, které sestřičky do systému zadají a porovnat s výkony, které jsou požadovány na poukazech od lékařů, případně naplánované v plánu návštěv. Rychle umožní dohledat případné nesrovnalosti.

Plán návštěv

K dispozici máte nástroj Plán návštěv, kde si načtete požadované výkony z poukazů a jednoduše rozřadíte jednotlivé klienty sestřičkám. Následně je možné kdykoliv efektivně reagovat na nenadálé změny v návštěvách okamžitým vložením do plánu. Výsledkem je přehledný denní plán pro každou sestřičku, který si můžete zobrazit i na chytrém telefonu nebo tabletu. 

Přístup odkudkoliv a kdekoliv

Díky cloudovému řešení máte přístup k datům odkudkoliv a kdykoliv. Data jsou umístěna  na našich serverech a o provoz, zálohování a aktualizace serveru se staráme my. Pro naše zákazníky  jsme zpracovatelé osobních údajů a splňujeme všechna požadovaná kritéria GDPR. 

Připraveni na předvedení našeho řešení?